FANDOM


Zhurong1

Tên Võ Tướng: Chúc Dung

Xưng Hào: Dã Tính Đích Nữ Vương

Thế Lực: Thục quốc

Giới Hạn Sinh Lực: 4

Kỹ năng: 

»Cự Tượng« Tỏa định kỹ. [Nam Man Nhập Xâm] đối với bạn vô hiệu. Sau khi 1 người chơi khác sử dụng [Nam Man Nhập Xâm], bạn có thể thu lá bài đó.
»Liệt Nhận« Mỗi khi sử dụng [Sát] tạo thành sát thương, có thể cùng mục tiêu đấu điểm, nếu thắng thu được 1 lá bài của mục tiêu.

» Điều kiện để Chúc Dung thu được bài: Lá bài đó là [Nam Man Nhập Xâm] và được sử dụng như [Nam Man Nhập Xâm].

Q&A:

[Q]: Tào Tháo phát động Gian Hùng thu lấy [Nam Man Nhập Xâm], Chúc Dung còn có thu được không?
[A]: Không được.
[Q]: Chúc Dung gây 2 sát thương cho 1 người chơi, có thể phát động mấy lần Liệt Nhận?
[A]: 1 lần.
[Q]: Chúc Dung gây sát thương cho Hạ Hầu Đôn, phát động Liệt Nhận hay Cương Liệt trước?
[A]: Liệt Nhận trước.
[Q]: Chúc Dung phát động Liệt Nhận, đấu điểm không thắng thì sao?
[A]: Không có gì xảy ra.
[Q]: Chúc Dung gây sát thương làm cho A hấp hối thì sao?
[A]: Trước giải quyết quá trình hấp hối, sau đó nếu A còn sống thì mới có thể  phát động Liệt Nhận.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.