FANDOM


Jiaxu

Tên Võ Tướng: Giả Hủ

Xưng Hào: Lãnh Khốc Đích Độc Sĩ

Thế Lực: Quần Hùng

Giới Hạn Sinh Lực: 1.5

Kỹ năng:

»Hoàn Sát« Tỏa định kỹ. Trong lượt của bạn, chỉ có bạn và người đang hấp hối mới được sử dụng [Đào].
»Loạn Vũ« Hạn định kỹ. Giai đoạn ra bài, những người chơi khác lựa chọn: sử dụng [Sát] với 1 người chơi gần nhất hoặc mất 1 sinh lực.
»Duy Mạc« Tỏa định kỹ. Khi là mục tiêu của lá cẩm nang đen, vô hiệu nó.

Q&A:

[Q] Giả Hủ chưa lật tướng là mục tiêu của [Binh Lương Đứt Đoạn] ♣, có thể ở giai đoạn phán xét lật tướng phát động Duy Mạc vô hiệu lá bài này không?
[A] Không thể, muốn vô hiệu lá bài này phải lật tướng ngay khi trở thành mục tiêu của nó.
[Q] Lá [Thiểm Điện] chuyển đến trước mặt Giả Hủ thì như thế nào?
[A] Lập tức chuyển đến trước mặt người kế tiếp.
[Q] Giả Hủ chưa lật tướng gây sát thương làm 1 người chơi tiến vào trạng thái hấp hối, 1 người khác sử dụng [Đào] cứu, lúc này có được lật tướng phát động Hoàn Sát ngăn người đó sử dụng [Đào] không?
[A] Không thể, phải phát động Hoàn Sát ngay khi người chơi hấp hối.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.