FANDOM


Lạc bất tư thục

Tên thẻ bài: Lạc Bất Tư Thục

Chủng loại: Cẩm Nang

Hiệu quả: Giai đoạn ra bài, đối với một người chơi sử dụng. Dùng [Lạc Bất Tư Thục] để đặt mục tiêu vào giai đoạn phán xét, nếu kết quả phán xét không phải là , bỏ qua giai đoạn ra bài.

Q&A: 

[Q]: Có thể sử dụng [Lạc Bất Tư Thục] lên chính mình không?
[A]: Không thể.
[Q]: Có thể đặt nhiều lá [Lạc Bất Tư Thục] vào khu phán xét của 1 người chơi không?
[A]: Không thể.
[Q]: Sử dụng [Lạc Bất Tư Thục], mục tiêu có thể sử dụng [Vô Giải Khả Kích] ngay lập tức không?
[A]: Không thể. Đối với cẩm nang thời gian, phải sử dụng [Vô Giải Khả Kích] ở đầu giai đoạn phán xét.
[Q]: Trong khu phán xét có [Thiểm Điện], [Binh Lương Đứt Đoạn], [Lạc Bất Tư Thục], thứ tự phán xét ra sao?
[A]: Lá nào đặt sau thì phán xét trước, sau đó tính ngược dần lên.
[Q]: Sau khi phán xét [Lạc Bất Tư Thục] xong, có thể sử dụng [Vô Giải Khả Kích] lên [Lạc Bất Tư Thục] không?
[A]: Không thể. Lá cẩm nang thời gian sau khi phán định thì không thể dùng [Vô Giải Khả Kích] để vô hiệu hóa.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.