FANDOM


Binh Lương Đứt ĐoạnBàng Thống (QC)Bàng Thống (VT)
Bàng Đức (QC)Bàng Đức (VT)Bàng Đức SP (VT)
Bát Quái TrậnBạch Ngân Sử TửCam Ninh (QC)
Cam Ninh (VT)Cam Phu Nhân (QC)Chu Du (QC)
Chu Du (VT)Chu Thái (QC)Chu Thái (VT)
Chu Tước Vũ PhiếnChân Cơ (QC)Chân Cơ (VT)
Chân Cơ SP (VT)Chúc Dung (QC)Chúc Dung (VT)
Công Tôn Toản (VT)Cổ Đỉnh ĐaoDĩ Dật Đãi Lao
Dương Tu (VT)Gia Cát Cẩn (VT)Gia Cát Liên Nỏ
Gia Cát Lượng (QC)Gia Cát Lượng (VT)Gia Cát Lượng NL (QC)
Gia Cát Lượng NL (VT)Gia Cát Đản (VT)Giả Hủ (QC)
Giả Hủ (VT)Giả Hủ SP (VT)Hiệp Thiên Tử Dĩ Lệnh Chư Hầu
Hoa Đà (QC)Hoa Đà (VT)Hoàng Cái (QC)
Hoàng Cái (VT)Hoàng Nguyệt Anh (QC)Hoàng Nguyệt Anh (VT)
Hoàng Trung (QC)Hoàng Trung (VT)Hà Thái Hậu (QC)
Hà Thái Hậu SP (VT)Hàn Băng KiếmHạ Hầu Bá (VT)
Hạ Hầu Thị (VT)Hạ Hầu Uyên (QC)Hạ Hầu Uyên (VT)
Hạ Hầu Đôn (QC)Hạ Hầu Đôn (VT)Hỏa Công
Hỏa Thiêu Liên DoanhHộ Tâm KínhHứa Chử (QC)
Hứa Chử (VT)Khương Duy (QC)Khương Duy (VT)
Khổng Dung (QC)Kỉ Linh (QC)Kỳ Lân Cung
Linh Sư (VT)Liên Quân Thịnh YếnLý Điển (QC)
Lưu Bị (QC)Lưu Bị (VT)Lưu Hiệp (VT)
Lưu Thiện (QC)Lưu Thiện (VT)Lạc Bất Tư Thục
Lỗ Túc (QC)Lỗ Túc (VT)Lục Lực Đồng Tâm
Lục Tốn (QC)Lục Tốn (VT)Lữ Bố (QC)
Lữ Bố (VT)Lữ Mông (QC)Lữ Mông (VT)
Mi Phu Nhân (QC)Minh Quang KhảiMã Siêu (QC)
Mã Siêu (VT)Mã Siêu SP (VT)Mã Đại (QC)
Mã Đằng (QC)Mạnh Hoạch (QC)Mạnh Hoạch (VT)
Mộc Ngưu Lưu MãNam Man Nhập XâmNgô Lục Kiếm
Ngũ Cốc Phong ĐăngNgọc TỷNgụy Diên (QC)
Ngụy Diên (VT)Nhan Lương & Văn Xú (QC)Nhan Lương & Văn Xú (VT)
Nhân Vương ThuẫnNhạc Tiến (QC)Nhạc Tiến (VT)
Phan Phụng (QC)Phan Phụng SP (VT)Phương Thiên Họa Kích
Phương Thiên Họa Kích (QC)Phục Hoàn (VT)QC-Bài Đánh
QC-Luật ChơiQC-Võ TướngQuan Ngân Bình (VT)
Quan Vũ (QC)Quan Vũ (VT)Quan Vũ SP (VT)
Quyết ĐấuQuá Hà Sách KiềuQuách Gia (QC)
Quách Gia (VT)Quán Thạch PhủSát
Sắc LệnhTQS-Giới ThiệuTQS-Những vấn đề liên quan
Tam Tiêm Lưỡng Nhận ĐaoTang Bá (QC)Thanh Công Kiếm
Thanh Long Yển Nguyệt ĐaoThanh Long Yển Nguyệt Đao (QC)Thiết Tác Liên Hoàn
ThiểmThiểm ĐiệnThuận Thủ Khiên Dương
Thái Sử Từ (QC)Thái Sử Từ (VT)Thái Văn Cơ (QC)
Thái Văn Cơ (VT)Thái Văn Cơ SP (VT)Thư Hùng Song Cổ Kiếm
Thần Chu Du (VT)Thần Gia Cát Lượng (VT)Thần Lữ Bố (VT)
Thần Lữ Bố SP (VT)Thần Lữ Mông (VT)Thần Quan Vũ (VT)
Thần Triệu Vân (VT)Thần Tào Tháo (VT)Thần Tư Mã Ý (VT)
Thủy Yêm Thất QuânTinh Thái (VT)Tiểu Kiều (QC)
Tiểu Kiều (VT)Tri Kỉ Tri BỉTriệu Vân (QC)
Triệu Vân (VT)Trâu Thị (QC)Trương Bảo (VT)
Trương Chiêu & Trương Hoành (QC)Trương Chiêu & Trương Hoành (VT)Trương Giác (QC)
Trương Giác (VT)Trương Hợp (QC)Trương Hợp (VT)
Trương Liêu (QC)Trương Liêu (VT)Trương Nhiệm (QC)
Trương Phi (QC)Trương Phi (VT)Trượng Bát Xà Mâu
Trần Lâm (VT)Trần Võ & Đổng Tập (QC)Tuân Úc (QC)
Tuân Úc (VT)Tào Hồng (QC)Tào Hồng (VT)
Tào Ngang (VT)Tào Nhân (QC)Tào Nhân (VT)
Tào Phi (QC)Tào Phi (VT)Tào Tháo (QC)
Tào Tháo (VT)Tá Đao Sát NhânTôn Kiên (QC)
Tôn Kiên (VT)Tôn Lỗ Dục (VT)Tôn Quyền (QC)
Tôn Quyền (VT)Tôn Sách (QC)Tôn Sách (VT)
Tôn Thượng Hương (QC)Tôn Thượng Hương (VT)Tôn Thượng Hương SP (VT)
Tư Mã Ý (QC)Tư Mã Ý (VT)Tưởng Khâm (QC)
Tưởng Uyển & Phí Y (QC)Tả Từ (VT)Tọa Kỵ
Tổ Mậu (VT)Từ Hoảng (QC)Từ Hoảng (VT)
Từ Thịnh (QC)TửuVT-Bài Đánh
VT-Luật ChơiVT-Võ TướngViên Thiệu (QC)
Viên Thiệu (VT)Viên Thuật (VT)Viễn Giao Cận Công
Vu Cát (QC)Vu Cát (VT)Vô Giải Khả Kích
Vô Giải Khả Kích QuốcVô Trung Sinh HữuVạn Tiễn Tề Phát
Wikia ThanthoaimuaĐinh Phụng (QC)Đinh Phụng SP (VT)
Điêu Thuyền (QC)Điêu Thuyền (VT)Điêu Thuyền SP (VT)
Điền Phong (QC)Điển Vi (QC)Điển Vi (VT)
Điệu Hổ Ly SơnĐàoĐào Viên Kết Nghĩa
Đại Kiều & Tiểu Kiều (VT)Đại Kiều (QC)Đại Kiều (VT)
Đằng GiápĐặng Ngải (QC)Đặng Ngải (VT)
Đổng Trác (QC)Đổng Trác (VT)
Tập tin:1-0.pngTập tin:1.jpgTập tin:1.png
Tập tin:11.jpgTập tin:2.jpgTập tin:3.jpg
Tập tin:3 máu.PNGTập tin:4 máu.PNGTập tin:5 máu.PNG
Tập tin:A Year Without Rain album cover.pngTập tin:A Year Without Rain album deluxe cover.pngTập tin:Apocalypse Knight.png
Tập tin:Binh lương đứt đoạn.pngTập tin:Blizzard Sword.pngTập tin:Breaking Dawn Vietnamese cover.png
Tập tin:Bulianshi.jpgTập tin:Bát quái trận.pngTập tin:Bạch ngân sư tử.png
Tập tin:Caifuren.jpgTập tin:Caiwenji.jpgTập tin:Caiwenji1.jpg
Tập tin:Caoang.jpgTập tin:Caocao.jpgTập tin:Caocao1.jpg
Tập tin:Caochong.jpgTập tin:Caohong.jpgTập tin:Caohong1.jpg
Tập tin:Caopi.jpgTập tin:Caopi1.jpgTập tin:Caoren.jpg
Tập tin:Caoren1.jpgTập tin:Caorui.jpgTập tin:Caoxiu.jpg
Tập tin:Caozhang.jpgTập tin:Caozhen.jpgTập tin:Caozhi.jpg
Tập tin:Chengong.jpgTập tin:Chengpu.jpgTập tin:Chengyu.jpg
Tập tin:Chenlin.jpgTập tin:Chenqun.jpgTập tin:Chenwudongxi.jpg
Tập tin:Chu tước vũ phiến.pngTập tin:Chủ Công.jpgTập tin:Chủ công.PNG
Tập tin:Clover Town.pngTập tin:Cổ đỉnh đao.pngTập tin:Daqiao.jpg
Tập tin:Daqiao1.jpgTập tin:Dengai.jpgTập tin:Dengai1.jpg
Tập tin:Dianwei.jpgTập tin:Dianwei1.jpgTập tin:Diaochan.jpg
Tập tin:Diaochan1.jpgTập tin:Dingfeng.jpgTập tin:Dongzhuo.jpg
Tập tin:Dongzhuo1.jpgTập tin:Dã tâm.jpgTập tin:Dĩ dật đãi lao.png
Tập tin:Elsa.pngTập tin:Erqiao.jpgTập tin:Erzhang.jpg
Tập tin:Erzhang1.jpgTập tin:Fazheng.jpgTập tin:Fuhuanghou.jpg
Tập tin:Fuwan.jpgTập tin:Ganfuren.jpgTập tin:Ganning.jpg
Tập tin:Ganning1.jpgTập tin:Gaoshun.jpgTập tin:Gia cát liên nõ.png
Tập tin:Gongsunyuan.jpgTập tin:Gongsunzan.jpgTập tin:Guanping.jpg
Tập tin:Guanxingzhangbao.jpgTập tin:Guanyinping.jpgTập tin:Guanyu.jpg
Tập tin:Guanyu1.jpgTập tin:Guohuai.jpgTập tin:Guojia.jpg
Tập tin:Guojia1.jpgTập tin:Guotufengji.jpgTập tin:Guyong.jpg
Tập tin:Handang.jpgTập tin:Hanhaoshihuan.jpgTập tin:Hetaihou.jpg
Tập tin:Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu.jpgTập tin:Huanggai.jpgTập tin:Huanggai1.jpg
Tập tin:Huangjinleishi.jpgTập tin:Huangyueying.jpgTập tin:Huangyueying1.jpg
Tập tin:Huangzhong.jpgTập tin:Huangzhong1.jpgTập tin:Huatuo.jpg
Tập tin:Huatuo1.jpgTập tin:Huaxiong.jpgTập tin:Hàn băng kiếm.png
Tập tin:Hỏa công.pngTập tin:Hỏa sát.jpgTập tin:Hỏa thiêu liên doanh.jpg
Tập tin:Hộ tâm kính.jpgTập tin:Jiangqin.jpgTập tin:Jiangwanfeiyi.jpg
Tập tin:Jiangwei.jpgTập tin:Jiangwei1.jpgTập tin:Jianyong.jpg
Tập tin:Jiaxu.jpgTập tin:Jiaxu1.jpgTập tin:Jiling.jpg
Tập tin:Jsp guanyu.jpgTập tin:Jsp huangyueying.jpgTập tin:Jsp jiangwei.jpg
Tập tin:Jsp machao.jpgTập tin:Jsp zhaoyun.jpgTập tin:Jvshou.jpg
Tập tin:Khinh phàm.jpgTập tin:Kongrong.jpgTập tin:Kì lân cung.png
Tập tin:Liaohua.jpgTập tin:Lidian.jpgTập tin:Lingju.jpg
Tập tin:Lingtong.jpgTập tin:Liru.jpgTập tin:Liubei.jpg
Tập tin:Liubei1.jpgTập tin:Liubiao.jpgTập tin:Liuchen.jpg
Tập tin:Liufeng.jpgTập tin:Liushan.jpgTập tin:Liushan1.jpg
Tập tin:Liuxie.jpgTập tin:Liuxie1.jpgTập tin:Liên quân thịnh yến.jpg
Tập tin:Lotus.pngTập tin:Lusu.jpgTập tin:Lusu1.jpg
Tập tin:Luxun.jpgTập tin:Luxun1.jpgTập tin:Lvbu.jpg
Tập tin:Lvbu1.jpgTập tin:Lvmeng.jpgTập tin:Lvmeng1.jpg
Tập tin:Lôi sát.jpgTập tin:Lạc bất tư thục.pngTập tin:Lục lực đồng tâm.jpg
Tập tin:Machao.jpgTập tin:Machao1.jpgTập tin:Madai.jpg
Tập tin:Madai1.jpgTập tin:Maliang.jpgTập tin:Manchong.jpg
Tập tin:Map local FT.pngTập tin:Masu.jpgTập tin:Mateng.jpg
Tập tin:Menghuo.jpgTập tin:Menghuo1.jpgTập tin:Mifuren.jpg
Tập tin:Minh quang khải.jpgTập tin:Mộc ngưu lưu mã.jpgTập tin:Nam man nhập xâm.png
Tập tin:Ngô lục kiếm.pngTập tin:Ngũ cốc phong đăng.pngTập tin:Ngọc tỷ.jpg
Tập tin:Nhân vương thuẫn.pngTập tin:Nội Gián.jpgTập tin:Nội gián.PNG
Tập tin:Panfeng.jpgTập tin:Pangde.jpgTập tin:Pangde1.jpg
Tập tin:Pangtong.jpgTập tin:Pangtong1.jpgTập tin:Panzhangmazhong.jpg
Tập tin:Phương thiên họa kích.jpgTập tin:Phản Tặc.jpgTập tin:Phản tặc.PNG
Tập tin:Quancong.jpgTập tin:Queen of Hearts.pngTập tin:Quyết đấu.png
Tập tin:Quá hà sách kiều.pngTập tin:Quán thạch phủ.pngTập tin:Robert Pattinson.png
Tập tin:Shencaocao.jpgTập tin:Shenguanyu.jpgTập tin:Shenlvbu.jpg
Tập tin:Shenlvbu1.jpgTập tin:Shenlvbu2.jpgTập tin:Shenlvmeng.jpg
Tập tin:Shensimayi.jpgTập tin:Shenzhaoyun.jpgTập tin:Shenzhouyu.jpg
Tập tin:Shenzhugeliang.jpgTập tin:Simalang.jpgTập tin:Simayi.jpg
Tập tin:Simayi1.jpgTập tin:Sp caiwenji.jpgTập tin:Sp diaochan.jpg
Tập tin:Sp dingfeng.jpgTập tin:Sp ganfuren.jpgTập tin:Sp guanyu.jpg
Tập tin:Sp hetaihou.jpgTập tin:Sp jiaxu.jpgTập tin:Sp machao.jpg
Tập tin:Sp panfeng.jpgTập tin:Sp pangde.jpgTập tin:Sp sunshangxiang.jpg
Tập tin:Sp wenpin.jpgTập tin:Sp yuejin.jpgTập tin:Sp zhenji.jpg
Tập tin:Sp zhugejin.jpgTập tin:Sujiang.jpgTập tin:Sujiangf.jpg
Tập tin:Sunce.jpgTập tin:Sunce1.jpgTập tin:Sunhao.jpg
Tập tin:Sunjian.jpgTập tin:Sunjian1.jpgTập tin:Sunluban.jpg
Tập tin:Sunluyu.jpgTập tin:Sunquan.jpgTập tin:Sunquan1.jpg
Tập tin:Sunshangxiang.jpgTập tin:Sunshangxiang1.jpgTập tin:Sunxiu.jpg
Tập tin:Sát.jpgTập tin:Sắc lệnh.jpgTập tin:Taishici.jpg
Tập tin:Taishici1.jpgTập tin:Tam tiêm lưỡng nhận đao.pngTập tin:Thanh công kiếm.png
Tập tin:Thanh long yen nguyet dao.jpgTập tin:Thiết tác liên hoàn.pngTập tin:Thiểm.jpg
Tập tin:Thiểm điện.pngTập tin:Thuận thủ khiên dương.pngTập tin:Thư hùng song cổ kiếm.png
Tập tin:Thủy yêm thất quân.jpgTập tin:Tianfeng.jpgTập tin:Tri kỷ tri bỉ.png
Tập tin:Trung Thần.jpgTập tin:Trung thần.PNGTập tin:Trượng bát xà mâu.png
Tập tin:Trảo hoàng phi điện.pngTập tin:Tuyệt ảnh.pngTập tin:Tá đao sát nhân.png
Tập tin:Tử tuynh.pngTập tin:Tửu.jpgTập tin:Viễn giao cận công.png
Tập tin:Vô giải khả kích.pngTập tin:Vô giải khả kích - Quốc.pngTập tin:Vô trung sinh hữu.png
Tập tin:Vạn tiễn tề phát.pngTập tin:Wangyi.jpgTập tin:Weiyan.jpg
Tập tin:Weiyan1.jpgTập tin:Wolong.jpgTập tin:Wolong1.jpg
Tập tin:Wuguotai.jpgTập tin:Wuyi.jpgTập tin:Xiahouba.jpg
Tập tin:Xiahoudun.jpgTập tin:Xiahoudun1.jpgTập tin:Xiahoushi.jpg
Tập tin:Xiahouyuan.jpgTập tin:Xiahouyuan1.jpgTập tin:Xiaoqiao.jpg
Tập tin:Xiaoqiao1.jpgTập tin:Xingcai.jpgTập tin:Xuchu.jpg
Tập tin:Xuchu1.jpgTập tin:Xuhuang.jpgTập tin:Xuhuang1.jpg
Tập tin:Xunyou.jpgTập tin:Xunyu.jpgTập tin:Xunyu1.jpg
Tập tin:Xusheng.jpgTập tin:Xusheng1.jpgTập tin:Xushu.jpg
Tập tin:Xích thố.pngTập tin:Yangxiu.jpgTập tin:Yanliangwenchou.jpg
Tập tin:Yanliangwenchou1.jpgTập tin:Yj xiahoushi.jpgTập tin:Yuanshao.jpg
Tập tin:Yuanshao1.jpgTập tin:Yuanshu.jpgTập tin:Yuejin.jpg
Tập tin:Yufan.jpgTập tin:Yuji.jpgTập tin:Yuji1.jpg
Tập tin:Yujin.jpgTập tin:Zangba.jpgTập tin:Zhangbao.jpg
Tập tin:Zhangchunhua.jpgTập tin:Zhangfei.jpgTập tin:Zhangfei1.jpg
Tập tin:Zhanghe.jpgTập tin:Zhanghe1.jpgTập tin:Zhangjiao.jpg
Tập tin:Zhangjiao1.jpgTập tin:Zhangliao.jpgTập tin:Zhangliao1.jpg
Tập tin:Zhangren.jpgTập tin:Zhangsong.jpgTập tin:Zhangyi.jpg
Tập tin:Zhaoyun.jpgTập tin:Zhaoyun1.jpgTập tin:Zhenji-0.jpg
Tập tin:Zhenji.jpgTập tin:Zhenji1.jpgTập tin:Zhonghui.jpg
Tập tin:Zhongyao.jpgTập tin:Zhoucang.jpgTập tin:Zhoutai.jpg
Tập tin:Zhoutai1.jpgTập tin:Zhouyu.jpgTập tin:Zhouyu1.jpg
Tập tin:Zhugedan.jpgTập tin:Zhugejin.jpgTập tin:Zhugeke.jpg
Tập tin:Zhugeliang.jpgTập tin:Zhugeliang1.jpgTập tin:Zhuhuan.jpg
Tập tin:Zhuran.jpgTập tin:Zhurong.jpgTập tin:Zhurong1.jpg
Tập tin:Zhuzhi.jpgTập tin:Zoushi.jpgTập tin:Zumao.jpg
Tập tin:Zuoci.jpgTập tin:Điệu hổ ly sơn.jpgTập tin:Đào.jpg
Tập tin:Đào viên kết nghĩa.pngTập tin:Đích lô.pngTập tin:Đại uyển.png
Tập tin:Đằng giáp.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.