FANDOM


Quốc Chiến là cuộc chiến giữa các Thế Lực với nhau, mục đích là tiêu diệt các thế lực khác để giành lấy thắng lợi cuối cùng.


1. Chọn võ tướng

3

Chia cho mỗi người 5-7 lá võ tướng, chọn 2 võ tướng cùng thế lực, đặt úp mặt xuống.

Đối với những người mới chơi thường chia 7 lá tướng để có nhiều sự lựa chọn, mục đích là để làm quen với tất cả các tướng, sau khi chơi quen rồi, chỉ cần chia 5 lá tướng, bắt buộc chơi theo bất kỳ hoàn cảnh nào.

Ở gần lá sinh lực là chủ tướng, lá kia là phó tướng.

1

2. Tính giới hạn sinh lực

Mỗi người được 1 lá sinh lực, giới hạn sinh lực bằng tổng sinh lực của 2 võ tướng, 2 cái 0,5 sinh lực có thể hợp thành 1 sinh lực.

Khi lật mặt cả 2 võ tướng lần đầu tiên, nếu bị dư 0,5 sinh lực thì được rút 1 lá bài ngay lập tức.

Khi sinh lực bị giảm, dùng chủ tướng che bớt lá sinh lực.

2

3. Bắt đầu chơi

Chọn ngẫu nhiên 1 người để bắt đầu, sau đó đi theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Lần lượt đến lượt của từng người một.

Mỗi lượt có 6 giai đoạn: Giai đoạn bắt đầu -> Giai đoạn phán xét -> Giai đoạn rút bài -> Giai đoạn ra bài -> Giai đoạn bỏ bài -> Giai đoạn kết thúc.

+ Giai đoạn bắt đầu: Có 1 vài kĩ năng tướng có thể phát động. Có thể lật mặt võ tướng ở giai đoạn này.

+ Giai đoạn phán xét: Nếu trước mặt bạn có lá cẩm nang nằm ngang thì lần lượt rút phán xét cho từng lá. Nếu có nhiều lá thì ưu tiên lá vừa đặt sau cùng, sau đó tính ngược dần.

+ Giai đoạn rút bài: Rút từ chồng bài 2 lá

+ Giai đoạn ra bài:

Có thể tùy ý dùng bài nhưng phải tuân thủ 2 nguyên tắc:

Mỗi giai đoạn ra bài chỉ được dùng 1 lá [Sát]

Khu phán xét trước mặt mỗi người chơi không thể có 2 lá bài cùng tên.

Mỗi khi sử dụng 1 lá bài, dựa theo thuyết minh hiệu quả của nó. Bài sau khi dùng đưa vào chồng bài bỏ.

+ Giai đoạn bỏ bài: Bài trên tay nhiều nhất bằng giá trị sinh lực đang có.

+ Giai đoạn kết thúc: Một số kĩ năng có thể phát động.

4. Võ tướng và thế lực

Võ tướng đều úp thì không có bất kì kĩ năng gì, không có giới tính và thế lực. Võ tướng đang úp phát động kĩ năng thì lật mặt rồi mới phát động.

Võ tướng đang úp chỉ có thể lật lên trong 2 trường hợp: Giai đoạn bắt đầu và khi phát động kĩ năng.

VD: Tư Mã Ý, Quách Gia sau khi bị sát thương thì lật võ tướng.

Mã Siêu, Hoàng Trung sau khi sử dụng [Sát] lên 1 mục tiêu, phát động kĩ năng và lật võ tướng.

Tôn Quyền, Cam Ninh khi phát động kĩ năng thì lật tướng.

Khi không có lật võ tướng thì xem như không có giới tính, bất luận kĩ năng gì liên quan đến giới tính đều không thể sử dụng lên mục tiêu chưa lật tướng.

Khi lật 1 tướng thì dựa vào giới tính tướng đó, khi đã lật 2 tướng thì dựa vào giới tính chủ tướng.

Người chơi không có võ tướng đã lật xem như không có thế lực. khi đã lật tướng, dựa vào góc trên bên trái để xác định thế lực, hoặc trở thành “Dã Tâm”. Người chơi “Dã tâm” sử dụng lá Dã Tâm để đánh dấu.

Dã tâm

Quy tắc Dã Tâm:

Người chơi lật võ tướng và xác định thế lực, nếu số lượng người trong thế lực vượt qua ½ số người chơi thì người này trở thành “Dã Tâm”.

Mỗi “Dã Tâm” xem như 1 thế lực riêng. Muốn chiến thắng phải giết hết những người chơi khác. Các “Dã Tâm” không cùng thế lực với nhau.

VD: 6, 7 người chơi thì mỗi thế lực tối đa 3 người, người thứ 4 trở đi sẽ là “Dã Tâm”.

Khi có ≥ 6 người chơi, người lật võ tướng đầu tiên được rút 2 lá bài.

5. Quần Anh Tụ Hội

Là những võ tướng có quan hệ đặc thù với nhau.

Tên võ tướng khác ở gần góc dưới bên phải võ tướng bài chỉ ra Quần Anh Tụ Hội.

Khi lật mặt 2 võ tướng Quần Anh Tụ Hội lần đầu tiên, được rút 2 lá bài hay hồi 1 sinh lực ngay lập tức.

Một số trang gọi là Cặp Đôi Hoàn Hảo, bảng Eng thì là Synergistic Partners – Người cùng phe hiệp trợ ???.

6. Tử vong

Khi 1 người chơi có sinh lực giảm xuống 0, tiến vào trạng thái hấp hối, nếu không sử dụng Tửu, Đào hoặc có người khác sử dụng Đào để cứu thì sẽ tử vong.

Người tử vong lật mặt hết võ tướng, bỏ hết toàn bộ bài, sau đó xét thưởng phạt.

Người đã có thế lực giết người cùng thế lực: bỏ hết toàn bộ bài

Người đã có thế lực giết người khác thế lực: rút số lá bài bằng số người của thế lực đó (tính cả người vừa chết).

Nếu người chơi tử vong chưa lật tướng thì phải lật tướng lên để xác định thế lực.

Người không có thế lực giết người không có thưởng phạt.

7. Chiến thắng

Người chơi cùng thế lực của mình thắng khi tiêu diệt hết các thế lực khác. Riêng “Dã Tâm” cần diệt hết tất cả người chơi.

Tất cả người chơi đều phải xác định thế lực thì mới xem như chiến thắng. Nếu có người chưa có thế lực cũng không tính là thắng dù cùng thế lực với nhau.

8.Mở rộng Trận

Chủ tướng kỹ: Võ tướng bài là chủ tướng mới dùng được kỹ năng.

Phó tướng kỹ: Võ tướng bài là phó tướng mới dùng được kỹ năng.

Vây công: 1 người chơi nằm giữa 2 người cùng thế lực khác thế lực của mình.

Đội ngũ: Ít nhất 2 người cùng thế lực nằm liền nhau.

9. Mở rộng Thế

Có võ tướng có kỹ năng loại bỏ võ tướng khác, dưới tình huống này, người bị loại võ tướng dùng 1 lá binh bài cùng thế lực thay thế cho võ tướng bị loại. Binh bài có giới tính, thế lực giống võ tướng bị loại nhưng không có kỹ năng.

Sujiang
Sujiangf


10. Mở rộng Quân Lâm Thiên Hạ

Một số lá bài có chữ “Liên” có thể chuyển cho người chơi khác không cùng thế lực và được rút 1 lá bài hoặc cho 1 người chưa rõ thế lực.

Đáng lưu ý ở đây có 2 điều: người chơi chưa có thế lực không thể chuyển lá “Liên” cho người chơi đã có thế lực và nếu chuyển là “Liên” cho người chơi chưa có thế lực thì không được rút bài.

Thế lực lớn: là thế lực có ít nhất 2 thành viên và là thế lực có nhiều người nhất (hoặc một trong các thế lực có nhiều người nhất).

Thế lực nhỏ: Khi có thế lực lớn tồn tại, những thế lực khác đều coi như là thế lực nhỏ.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.