FANDOM


1. Trước mặt mỗi người chơi có 2 khu

– Khu Trang bị: chứa 5 loại Trang bị gồm Vũ khí, Phòng cụ, Tọa kỵ -1, Tọa kỵ +1, Bảo vật. Mỗi loại trang bị chỉ có thể dùng 1 cái, muốn dùng cái mới thì phải bỏ cái cũ đi.

– Khu Phán xét: chứa 3 lá phán xét. Lá phán xét nào đặt sau thì rút phán xét lá đó trước.

2. Kỹ năng

Tỏa định kỹ: Kỹ năng bắt buộc sử dụng.

Hạn định kỹ: Kỹ năng chỉ dùng 1 lần duy nhất trong 1 lần chơi.

Chủ công kỹ: Kỹ năng chỉ khi là Chủ Công mới được sử dụng.

Giác tỉnh kỹ: kỹ năng đáp ứng đủ điều kiện sẽ lập tức phát động và có được vĩnh viễn.

Chủ tướng kỹ: Kỹ năng chỉ khi là Chủ tướng mới được sử dụng.

Phó tướng kỹ: Kỹ năng chỉ khi là Phó tướng mới được sử dụng.

Trận pháp kỹ: Kỹ năng chỉ khi trong trận pháp mới được sử dụng.

3. Thứ tự phát động kỹ năng võ tướng, hiệu quả trang bị, sử dụng [Vô Giải Khả Kích], [Đào]

» Bắt đầu từ người đang có lượt, theo chiều ngược kim đồng hồ, lần lượt từng người một, mỗi người chỉ có 1 cơ hội duy nhất.

» Ưu tiên phát động kỹ năng võ tướng trước hiệu quả trang bị.

4. Thứ tự khi dùng 1 lá [Sát]

                                    1.Người chơi A sử dụng [Sát] lên người chơi B

                                    2. Người chơi B trở thành mục tiêu của[Sát]

3.1. Người chơi B sử dụng [Thiểm]                                        3.2. Người chơi B không sử dụng [Thiểm]

4.1. Lá [Sát] bị [Thiểm] triệt tiêu, kết thúc quá trình                4.2. Người chơi A gây sát thương cho người chơi B

                                                                                                    5. Người chơi B nhận sát thương, kết thúc quá trình.

Trong quá trình trên, có thể phát động kỹ năng tướng hay trang bị theo từng bước.

5. Thứ tự gây sát thương

1. Người chơi A gây sát thương cho người chơi B

2. Người chơi B nhận sát thương.

Trong quá trình trên, có thể phát động kỹ năng tướng hay trang bị theo từng bước.

6. Một lá bài chỉ có thể biến hóa 1 lần, không thể biến hóa liên tiếp nhiều lần được

VD: Quan Vũ phát động Vũ Thánh biến 1 lá đỏ thành lá [Sát], như vậy là kết thúc biến hóa. Không thể phát động hiệu quả [Chu Tước Vũ Phiến] biến lá [Sát] đó thành [Hỏa Sát].

Quan Vũ – Triệu Vân không thể lần lượt phát động Vũ Thánh biến đỏ thành [Sát] rồi tiếp tục phát động Long Đảm biến [Sát] thành [Thiểm].

7. Các Q&A trong các bài viết đều được chuyển ngữ từ trang chủ, chỉ mang tính chất tham khảo, 1 số có thể đã có thay đổi mà không được cập nhật.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.