FANDOM


Tam tiêm lưỡng nhận đao

Tên thẻ bài: Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao

Chủng loại: Trang Bị – Vũ Khí

Phạm vi công kích: 3

Hiệu quả: Sau khi sử dụng [Sát] tạo thành sát thương cho mục tiêu, có thể bỏ 1 lá bài để gây ra 1 sát thương cho 1 người khác trong cự ly 1 của mục tiêu.

Q&A:

[Q] Sử dụng Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao giết chết 1 người chơi, có thể bỏ thêm 1 lá gây sát thương cho 1 người trong tầm 1 của người đó không?
[A] Không thể. Kỹ năng phát động sau khi gây ra sát thương, lúc này người chơi đã chết, không còn được tính vào cự li nữa.
[Q] Sau khi gây sát thương cho 1 người chơi, nếu mình năm trong tầm 1 của mục tiêu, có thể bỏ 1 lá bài gây cho mình 1 sát thương không?
[A] Có thể.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.