FANDOM


Chia thành 4 loại thân phận

1. Chủ Công

Chủ công

Số lượng: 1 lá

Mục tiêu: Tiêu diệt hết Phản TặcNội Gián, bình định thiên hạ.

Chiến thắng: Tất cả Phản TặcNội Gián tử trận.

Kỹ xảo: Đảm bảo Trung Thần sống sót đồng thời tiêu diệt Phản TặcNội Gián. Cụ thể là đảm bảo phòng ngự bản thân, áp chế những người chơi khác, đồng thời còn phải phân tán hỏa lực của Phản Tặc. Mấu chốt là đảm bảo bản thân còn sống và làm cho nội bộ Phản Tặc hỗn loạn.

2. Trung Thần

Trung thần

Số lượng: 3 lá

Mục tiêu: Bằng mọi giá bảo vệ Chủ Công, cùng Chủ Công giành thắng lợi.

Chiến thắng: Chủ Công còn sống, tất cả Phản TặcNội Gián tử trận.

Kỹ xảo: Là bình phong che chở, là vũ khí và là tiền đặt cược của Chủ Công, Trung Thần phải hiểu được rằng đổi 1 mạng lấy 1 mạng với Phản Tặc là điều thiết yếu. Nắm được thế cuộc là có được thiên hạ, mà Trung Thần chính là cây kim chỉ nam giúp cân bằng thế cuộc.

3. Phản Tặc

Phản tặc

Số lượng: 4 lá

Mục tiêu: Giết chết Chủ Công, lật đổ sự thống trị.

Chiến thắng: Trừ trường hợp chỉ còn 1 Nội Gián Chủ Công. Các trường hợp còn lại, chỉ cần Chủ Công tử trận (kể cả khi Phản Tặc đã tử trận hết).

Kỹ xảo: Phản Tặc là đơn giản nhất mà cũng là khó khăn nhất. Nói đơn giản, bởi vì mục tiêu của Phản Tặc chỉ là giết được Chủ Công. Nói khó khăn, bởi vì số lượng Phản Tặc quá nhiều, dẫn đến khó thống nhất được với nhau. Cần lưu ý 1 điều rằng, không nên yêu cầu người khác phối hợp với mình, mà phải làm sao để người khác hiểu được ý tưởng của mình, phối hợp với nhau 1 cách trọn vẹn.

4. Nội Gián

Nội gián

Số lượng: 3 lá

Mục tiêu: Giết hết những người khác, trở thành người sống sót cuối cùng.

Chiến thắng: Sau khi tất cả Trung Thần, Phản Tặc Nội Gián khác tử trận, giết chết Chủ Công

Kỹ xảo: Nếu nói Trung Thần là kim chỉ nam thì Nội Gián chính là 1 biến số lớn. Với 1 thân phận đặc thù, độ khó chiến thắng rất cao là thành tựu có được khi giành thiến thắng là rất lớn. Lối đánh đa dạng, chiến thuật linh hoạt, thành công = chiến thuật chính xác + đầu óc tỉnh táo + rất nhiều may mắn.

5. Quy tắc chơi

Khi bắt đầu trò chơi, tiến hành phân chia thân phận. Ngoại trừ Chủ Công, những thân phận khác đều phải giữ bí mật, chỉ có thể dựa vào biểu hiện của người chơi để suy đoán. Che giấu chính mình và tìm kiếm đồng đội đều phải dựa vào tích lũy kinh nghiệm trong quá trình chơi.

6. Quy tắc quyết định số lượng thân phận

Số Lượng Người Chơi Chủ Công Trung Thần Phản Tặc Nội Gián
2 1 0 1 0
3 1 0 1 1
4 1 1 1 1
5 1 1 2 1
6 1 1 3 1
6 1 1 2 2
7 1 2 3 1
8 1 2 4 1
8 1 2 3 2
9 1 3 4 1
9 1 2 4 2
10 1 3 4 2

7. Chọn võ tướng

Chia cho mỗi người 5 lá võ tướng, tùy theo người chơi mà Chủ Công có thể được chia thêm 2 lá võ tướng có Chủ Công kỹ nữa. Chọn 1 võ tướng và đặt cạnh lá sinh lực

8. Tính giới hạn sinh lực

Mỗi người được 1 lá sinh lực, chọn số lượng sinh lực bằng với sinh lực của võ tướng của mình.

3 máu

3 Sinh lực

4 máu

4 SInh lực

5 máu

5 Sinh lực

9. Bắt đầu chơi

Bắt đầu từ Chủ Công. sau đó đi theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Lần lượt đến lượt của từng người một. Mỗi lượt có 6 giai đoạn: Giai đoạn bắt đầu -> Giai đoạn phán xét -> Giai đoạn rút bài -> Giai đoạn ra bài -> Giai đoạn bỏ bài -> Giai đoạn kết thúc.

+ Giai đoạn bắt đầu: Có 1 vài kĩ năng tướng có thể phát động.

+ Giai đoạn phán xét: Nếu trước mặt bạn có lá cẩm nang nằm ngang thì lần lượt rút phán xét cho từng lá. Nếu có nhiều lá thì ưu tiên lá vừa đặt sau cùng, sau đó tính ngược dần.

+ Giai đoạn rút bài: Rút từ chồng bài 2 lá

+ Giai đoạn ra bài:

  • Có thể tùy ý dùng bài nhưng phải tuân thủ 2 nguyên tắc:
  • Mỗi giai đoạn ra bài chỉ được dùng 1 lá [Sát]
  • Khu phán xét trước mặt mỗi người chơi không thể có 2 lá bài cùng tên.
  • Mỗi khi sử dụng 1 lá bài, dựa theo thuyết minh hiệu quả của nó. Bài sau khi dùng đưa vào chồng bài bỏ.

+ Giai đoạn bỏ bài: Bài trên tay nhiều nhất bằng giá trị sinh lực đang có.

+ Giai đoạn kết thúc: Một số kĩ năng có thể phát động.

10. Tử vong

Khi 1 người chơi có sinh lực giảm xuống 0, tiến vào trạng thái hấp hối, nếu không sử dụng Tửu, Đào hoặc có người khác sử dụng Đào để cứu thì sẽ tử vong.

Nếu người tử vong là Chủ Công, phe Phản Tặc thắng, trò chơi kết thúc.

Nếu không phải, người tử vong lộ ra thân phận của mình, bỏ hết toàn bộ bài, sau đó xét thưởng phạt.

+ Chủ Công giết chết Trung Thần: bỏ hết toàn bộ bài

+ Một người chơi bất kỳ giết chết Phản Tặc, người đó được thưởng 3 lá bài.

11. Thắng

Phe hoặc người chơi đạt được điều kiện chiến thắng bên trên sẽ trở thành người thắng cuộc.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.